Regulamin serwisu Kartki-szkoly.sc.org.pl

I. Postanowienia ogólne 

 1. Kartki-szkoly.sc.org.pl to serwis umożliwiający przekazywanie darowizn w ramach kampanii "Świąteczne Kartki Dobroczynne" na rzecz podopiecznych Programu „Chcepomagac.org” (prowadzonego przez Stowarzyszenie Sursum Corda).
 2. Właścicielem serwisu jest Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączy (kod pocztowy 33-300) przy ulicy Lwowskiej 11 - NIP 737-18-71-649 | KRS 00000 20 382. 
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu Kartki-szkoly.sc.org.pl, w tym prawa i obowiązki użytkowników (organizacji), odpowiedzialność właściciela serwisu oraz zasady korzystania z narzędzi płatnościowych, służących wspieraniu podopiecznych Programu „Chcepomagac.org”. 
 4. Korzystanie z serwisu jest możliwe po wcześniejszym zapoznaniu się z warunkami niniejszego regulaminu oraz jego akceptacji. 
 5. Właściciel serwisu oświadcza, że beneficjenci (podopieczni Programu „Chcepomagac.org”) wyrażają zgodę na wykorzystanie wszelkich materiałów przekazanych do Stowarzyszenia Sursum Corda, które są niezbędne do realizowania celów serwisu Kartki-szkoly.sc.org.pl.

II. Definicje

 1. REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument, jako zbiór warunków i zasad określających korzystanie z serwisu Kartki-szkoly.sc.org.pl.
 2. SERWIS – oznacza serwis internetowy działający pod adresem Kartki-szkoly.sc.org.pl.
 3. STOWARZYSZENIE – właściciel serwisu Kartki-szkoly.sc.org.pl.
 4. BRAMKA PŁATNOŚCIOWA – oznacza narzędzie umożliwiające dokonywanie szybkich płatności za pośrednictwem wybranego przez właściciela serwisu operatora płatności internetowych. Operatorem bramki umożliwiającej płatności w serwisie Chcepomagac.org jest Autopay S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.
 5. WPŁATA – oznacza przekazanie wpłaty finansowej w ramach kampanii "Świąteczne Kartki Dobroczynne", z których dochód zostanie przekazany na rzecz podopiecznych „Chcepomagac.org”.
 6. WPŁACAJĄCY – osoba fizyczna lub prawna przekazująca w sposób dobrowolny wpłatę w ramach kampanii "Świąteczne Kartki Dobroczynne". 

III. Zakres i rodzaj usług

 1. STOWARZYSZENIE, czyli właściciel serwisu, umożliwia jego użytkownikom przekazywanie wpłat w ramach kampanii "Świąteczne Kartki Dobroczynne", które w całości zostaną przekazane na pomoc i wsparcie podopiecznych Programu „Chcepomagac.org”. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne, a realizowane wpłaty są całkowicie dobrowolne.
 2. STOWARZYSZENIE nie pobiera w ramach świadczonych drogą elektroniczną usług żadnych prowizji i opłat, natomiast całkowita kwota wpłaty zostanie pomniejszona przez niezależnego operatora o prowizję bramki płatnościowej, a następnie zostanie przekazana na cel realizowany przez serwis Kartki-szkoly.sc.org.pl.

IV. Darowizny w serwisie

 1. Kartki-szkoly.sc.org.pl udostępnia przestrzeń internetową, umożliwiającą przekazywanie dobrowolnych wpłat w ramach kampanii "Świąteczne Kartki Dobroczynne", z której dochód zostanie przekazany na pomoc i wsparcie podopiecznych Programu "Chcepomagac.org" Stowarzyszenia Sursum Corda, zgodnie z celem i Regulaminem serwisu.
 2. Poprzez dokonywane wpłaty, STOWARZYSZENIE świadczy na rzecz użytkowników bezpłatną usługę realizowaną drogą elektroniczną.

V. Wpłacający

 1. Serwis Kartki-szkoly.sc.org.pl udostępnia przestrzeń internetową, umożliwiającą Wpłacającym przekazywanie dobrowolnych wpłat podczas realizowanej akcji.
 2. Użytkowanie serwisu przez Wpłacających nie wymaga zakładania konta, a także nie oznacza żadnych dodatkowych wpłat wynikających lub związanych z samym użytkowaniem serwisu. Jednocześnie dla realizacji głównego celu serwisu, Użytkownicy korzystają z udostępnionych na stronie narzędzi, w tym także tych finansowych.

VI. Płatności / metody płatności 

 1. Wpłaty odbywają się za pośrednictwem opcji Wpłacam poprzez bramkę płatnościową Autopay S.A.
 2. Operatorem płatności online jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 5851351185.
 3. Dostepne formy płatności:
  a. przelewy online,
  b. BLIK.

 

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem serwisu Kartki-szkoly.sc.org.pl podlegają reklamacji, które można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej STOWARZYSZENIA: biuro@sc.org.pl.
 2. Reklamacja przysługuje WPŁACAJĄCEMU.
 3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez STOWARZYSZENIE.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez STOWARZYSZENIE następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź STOWARZYSZENIA w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail użytkownika lub  podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez WPŁACAJĄCEGO.

VIII. Własność intelektualna

 1. Wszystkie elementy, w tym elementy graficzne serwisu Kartki-szkoly.sc.org.pl są objęte autorskimi prawami majątkowymi. Dlatego jakiekolwiek zmiany, kopiowanie w tym rozpowszechnianie treści, grafik i zdjęć będących częścią serwisu, bez zgody Stowarzyszenia Sursum Corda, jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.